logo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Nabywców przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności związanych z realizacją usług, jest Sprzedawca – AirPoint sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2/31, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000677044, kapitał zakładowy 5.000 PLN wpłacony w całości, NIP 5252710092, REGON 367247644, działająca pod firmą AirPoint.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 3. Zbiory danych mogą być prowadzone w formie elektronicznej lub papierowej.
 4. Każdy kto przekaże do Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Nabywca naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Nabywcy przez organy wymiaru sprawiedliwości.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Nabywców traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 7. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Nabywców osobom trzecim lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Nabywcy, w związku ze świadczeniem innych usług lub na życzenie Nabywcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Nabywcę przepisów prawa. Sprzedawca korzysta z usług zewnętrznej firmy hostingowej udostępniającej serwery na potrzeby funkcjonowania strony internetowej www.airpoint.eu.
 8. Sprzedawca za wyraźną zgodą Nabywcy może przekazać dane osobowe Nabywcy, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży firmie obsługującej płatności internetowe, jeżeli Nabywca wybrał taki sposób płatności.
 9. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Nabywców ze strony internetowej Sprzedawcy, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Nabywcy.
 10. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sprzedawcy na urządzeniach końcowych Nabywców. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Nabywców oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Nabywców ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Nabywców.
 11. Sprzedawca stosuje mechanizmy plików "cookies" w celu zapisania informacji o urządzeniach końcowych Nabywców, zapisania ustawień i danych logowania do konta Nabywcy na stronie www.airpoint.eu oraz w celach statystycznych.
 12. Każdy Nabywca może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie mechanizmu „cookies” może jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sprzedawcy.